ELSA

elsaCe este ELSA?

ELSA( European Law Students’ Association)-Asociația Europeană a Studenților în Drept este cea mai mare organizație internațională, independentă, apolitică și non-profit  a studenților în drept și a tinerilor juriști. A fost fondată in 4 mai 1981 la Viena de 4 studenți din 4 țări europene: Austria, Germania, Polonia și Ungaria, iar present ELSA numără peste 32.000 de membri, cuprinși în 200 de Grupuri Locale din 41 de țări de pe întreg cuprinsul Europei.

Care este viziunea ELSA?

“O lume dreaptă în care demnitatea umană și diversitatea culturală sunt respectate”

Cu ce se ocupă ELSA?

ELSA vine în sprijinul studenților de la Drept prin toate activitățile pe care le organizează. Scopul fiind acela de a contribui la educația juridică a viitorilor juriști, stimulând înțelegerea reciprocă și promovând responsabilitatea socială.

Care este structura ELSA?

ELSA funcţionează la trei nivele: internaţional (având ca membri Grupurile Naţionale, activitatea fiind coordonată de către Biroul Internaţional), naţional (Grupurile Locale, activitatea fiind coordonată de Biroul Naţional) şi local (Grupurile Locale, având ca membri studenţi ai Facultăţilor de Drept, activitatea lor fiind condusă de Birourile Locale). ELSA se bazează în principal pe activităţile Grupurilor Locale: ele iniţiază şi realizează cele mai multe dintre activităţile şi proiectele organizaţiei. Grupurile Locale reprezintă structura de rezistenţă a ELSA.

Scurta descriere a departamentelor:

1.Activități Academice (AA)- Departamentul AA organizează Concursuri de Procese Simulate(MCC) prin care studenții își pot dezvolta abilitățile oratorice și tehnica argumentării, încurajând totodată spriritul de echipă( 2 persoane/echipă) și competiția prin acordarea de premii. Dezbaterile, revistele juridice , prelegerile cercetarea(Legal Research Group) sunt proiecte menite să dezvolte spiritul critic, să încurajeze munca în echipă  și să contribuie la dezvoltarea personală a studenților.

2. Seminarii și conferințe (SC)-  Acest departament oferă studenţilor de la drept şi avocaţilor tineri oportunitatea de a discuta, de a învăţa şi de a se familiariza cu acele arii academice şi practice pe care universitatea nu le oferă prin curriculă.  Departamentul S&C se ocupă de organizarea de seminarii, conferinţe, panel discussions (dezbateri),  lecturi, prelegeri, study visits (vizite de studiu), summer law schools (şcoli  de vară).

3.STEP(Student Trainee Exchange Programme)- Cel mai vechi department ELSA și cel care se ocupă cu inițierea studenților în practica judiciară. Prin programele SIS( Schimb intern de studenți), Postuniversitaria și STEP(practică în străinătate) se oferă oportunitatea de a aplica cunoștințele teoretice dobândite, , de a înțelege modul de funcționare a unui sistem juridic, dar și de a-l compara cu alte sisteme. Tot acest department organizează  seminarul de “Perspective Juridice” în cadrul căruia practicanți din mediul juridic împartățesc experiența lor viitorilor absolvenți.

4.Resurse Umane(RU) –Este un departament de suport ce asigură continuitatea prin recrutare de noi membri în asociație dar și prin instruirea și motivarea celor existenți( ELSA Training Days, Seminar Local de Instruire și Motivare). Totodată editează buletinele informative ale evenimentelor ELSA și se ocupă de programul social(party, excursii etc.).

5. Marketing(Mkt)- Tot un departament de suport, indispensabil, care se ocupă de tot ce înseamnă imaginea ELSA- relații cu presa, cu sponsorii, afișe, mape, promovarea evenimentelor.

ELSA Arad

Bazele acestei organizaţii au fost puse de studenţii Gică Daniel, Corbei Emanuel şi Hulka Andrei, prin mai multe demersuri efectuate începând cu anul universitar 2010-2011. După formarea grupului de inițiativă LSA Arad și demararea  activității prin organizarea de evenimente, în urma votului celorlalte grupuri locale, am primit statulul de grup local (observator) ELSA Arad.

ELSA Arad, funcţionează după tiparul ELSA România şi a celorlalte GrupuriLocale, astfel este structurată pe opt departamente, conducătorii acestora fiind:

  • Preşedintele Grupului Local- Gică Daniel
  • Trezorier- Dumbra Mădălina
  • Vicepreşedinte Activităţi Academice- Pusok Andrei
  • Vicepreședinte Seminarii şi Conferinţe- Gálfi Andrea
  • Vicepreședinte STEP- Tănase Cosmin
  • Vicepreședinte Marketing – Hulka Andrei
  • Vicepreședinte Resurse Umane- Dinga Patricia
  • Secretar- Hodi Teodora

Raport ELSA