Repartizare optionale

MODUL DE ALEGERE A DISCIPLINELOR OPȚIONALE, FACULTATIVE
Programului de studii permite o anumită flexibilitate, asigurată prin oferta disciplinelor opţionale și disciplinelor facultative.
Disciplinele la alegere (opţionale) sunt propuse pentru semestrele I – VIII şi sunt grupate în pachete opţionale, care completează traseul de specializare a studentului. Alegerea traseului se face de către student, înainte de începerea anului universitar din care fac parte semestrele care conţin disciplinele sau pachetele de discipline opţionale. Disciplina opţională aleasă devine automat disciplină obligatorie.
De asemenea, disciplinele facultative sunt propuse pentru semestrele I-VIII, grupate în pachete facultative, alegerea disciplinelor făcându-se de către student înainte de începerea semestrului corespunzător materiilor facultative.